Untitled Document
 







 
HOME > 게시판 > 공지사항 

  제  목 : 2016년도 귀속 근로소득 연말정산 안내
  글쓴이 : 관리자      등록일 : 17-01-17 19:11     조회 : 1615    
  트랙백 주소 : http://deukyoung.co.kr/new/gnu4/bbs/tb.php/notice/61
 
 
2016년도 귀속 근로소득 연말정산 안내
 
·대      상  : 2016년도 재직 임직원

·제출기간 : 2017.01.20~2017.01.25

·제출처 : 당사 관리부 총무.

·작성안내 : 염말정산 교육자료 링크 참조.  끝.
 
★연말정산 교육자료 링크 : http://naver.me/xZ2p2AN6






     (주)득영 2015년도 음성군 모범납세 직장 선정